قوانین و مقررات اصفهان مبله


  • ساعت تحویل واحد های اصفهان مبله ۱۴ و ساعت تخلیه ۱۳ ظهر میباشد.لطفا به این نکته توجه داشته باشید که ساعت تخلیه تحت هر شرایطی ساعت ۱۳ ظهر می باشد و هیچ گونه ارتباطی به ساعت ورود شما ندارد.

    ارائه کارت شناسایی الکترونیک الزامی می باشد.

    ورود حیوانات خانگی به مجموعه ممنوع می باشد.

    تسویه حساب هنگام تحویل واحد انجام می شود.